Home > ARHIVA > Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială 2017 > Regulament 2017

Regulament Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială Ediția a IV-a 2017

Art. 1. Evenimentul „Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala” este un proiect initiat de catre  Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania si are ca obiectiv celebrarea profesiei de asistent social, promovarea si recunoasterea meritelor asistentilor sociali din Romania precum si a celor care contribuie la promovarea profesiei de asistent social si la dezvoltarea asistentei sociale in Romania.

Art. 2. Lista premiilor si distinctiilor de excelenta in promovarea profesiei de asistent social in Romania sunt precizate in Anexa 1 a acestui Regulament.

Art. 3. In cadrul Galei pot primi premii persoane fizice si juridice cu rol important in promovarea profesiei de asistent social. Pentru Premiul asistentul social al anului 2016 si categoria asistenţi sociali ai anului 2016 se pot inscrie numai asistentii sociali inregistrati in Registrul Național al Asistentilor Sociali din Romania.

Art. 4. Un participant persoana fizica sau juridica poate aplica la mai multe sectiuni ale Galei.

Art. 5. Aplicatiile/ candidaturile inscrise in competitie de catre persoanele fizice si juridice se vor referi la activitatile si actiunile individuale profesionale ale aplicantului, desfasurate in cadrul unor proiecte/ programe implementate pe parcursul anului 2016.

Art. 6. Pentru participantii persoane fizice, conflictul de interese este definit de situatia in care un aplicant persoana fizica este sotul, afinul sau ruda pana la gradul al IV-lea al unui membru al juriului si depune o aplicatie la o sectiune jurizata direct de catre membrul respectiv. In situatia in care un membru al juriului se afla in conflict de interese in raport cu o aplicatie depusa de catre o persoana fizica, acesta se va abtine de la votarea respectivei aplicatii.

Art. 7. Participantii au urmatoarele drepturi:
a) Sa se inscrie in competitie fara a li se percepe nici un fel de taxe;
b) Sa promoveze/disemineze, utilizand orice canal de comunicare, participarea
lor la competitie, precum si posibilele distinctii obtinute.
c) Sa foloseasca diploma de merit si eventualele distinctii in CV-ul personal

Art. 8. Participantii au urmatoarele obligatii:
a) Sa respecte prezentul Regulament impreuna cu toate Anexele lui si deciziile juriului;
b) Sa nu angajaze numele Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala sau organizatorilor/partenerilor in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului si/sau organizatorilor sai;
c) Sa puna la dispozitia organizatorilor sau a juriului, daca este cazul, documente suplimentare care sa detalieze informatiile din formularul de aplicatie;
d) Sa colaboreze, daca este cazul, cu organizatorii in vederea elaborarii unor documente legate de eveniment.

Art. 9. Organizatorii au urmatoarele drepturi:
a) Sa coordoneze activitatile de organizare a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala;
b) Sa atraga finantari, sponsorizari, donatii necesare acoperirii costurilor privind
organizarea evenimentului, decernarea premiilor si alte costuri adiacente;
c) Sa promoveze/disemineze, utilizand orice canal de comunicare, informatii
privind organizarea Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, precum si detalii privind participantii (conform formularului de inscriere, Anexa 2).

Art. 10. Organizatorii au urmatoarele obligatii:
a) Sa asigure tuturor participantilor dreptul la o jurizare corecta;
b) Sa asigure vizibilitate evenimentului si finantatorilor;
c) Sa colaboreze cu participantii in vederea clarificarii oricaror detalii privind aplicatia, necesare pentru asigurarea unei jurizari corecte a aplicatiilor Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala precum si evitarea posibilelor conflicte de interese.

Art. 11. Inscrierea aplicatiilor/ depunerea candidaturilor/ nominalizarile, jurizarea, preselectia, anuntarea finalistilor  se vor  desfasura conform calendarului prezentat in Anexa 3 a prezentului regulament.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Anexa 3, ori de cate ori este nevoie.
Dupa incheierea perioadei de preselectie, odata cu inceperea procesului de jurizare, toate aplicatiile selectate vor fi afisate pe site-ul competitiei: gala.cnasr.ro

Art. 12. Inscrierea aplicatiilor in competitie implica acceptarea conditiilor din prezentul Regulament.

Art. 13. Pentru toate categoriile de premii inscrierea aplicatiilor se poate face exclusiv on-line, la adresa de e-mail gala.cnasr@gmail.com prin transmiterea in format electronic a: formularului de inscriere si a documentelor suport, utile pentru jurizarea aplicatiei (CV, recomandari, chestionare de evaluarea a satisfactiei beneficiarilor, articole din presa, scrisori de la beneficiari, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate institutionale etc.).

Art. 14. Inscrierea in competitie poate fi facuta prin auto-nominalizare sau nominalizare de catre un tert, astfel:
a) Persoana fizica sau juridica in cauza poate sa-si depuna candidatura in nume
propriu pentru o sectiune, conform Anexei 1;
b) Organizatia angajatoare, alt asistent social, sau alt cetatean cu domiciliu in Romania poate nominaliza una sau mai multe persoane fizice, pentru una din sectiuni, conform Anexei 1.

Art. 15. Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita revizuirea informatiilor din formularele de inscriere ce contin greseli sau omisiuni flagrante si vor acorda asistenta participantilor, pe toata perioada de inscriere.

Art. 16. O aplicatie poate fi eliminata din competitie in cazul in care inscrierea nu s-a realizat in termenul prevazut in Anexa 3 si daca nu intruneste urmatoarele criterii necesare in faza de preselectie:

 • Premiul asistentul social al anului 2016
  • sa se remarce prin rezultate profesionale deosebite in practicarea profesiei de asistent social;
  • sa demonstreze ca este un model de urmat;
  • sa contribuie la promovarea imaginii profesiei de asistent social.

 

 • Categoria asistenţi sociali ai anului 2016:
  • sa se remarce prin rezultate profesionale deosebite in domeniul pentru care a fost trimisa aplicatia;
  • sa contribuie la promovarea imaginii profesiei de asistent social

 

 • Categoria personalităţi care susţin asistenţa asocială:
  • sa contribuie la promovarea imaginii profesiei de asistent social
  • sa fi contribuit la imbunatatirea situatiei pentru anumite categorii de benficiari ai sistemului de asistenta sociala

 

Art. 17. La solicitarea organizatorilor, participantii trebuie sa poata prezenta acte oficiale sau alte dovezi care sa demonstreze afirmatiile din formularul de participare. In cazul in care se vor constata neconcordante sau aplicantul se va gasi in imposibilitatea de a demonstra informatii esentiale din formularul de inscriere se va lua masura excluderii aplicatiilor sale din concurs sau retragerea distinctiilor primite, daca aceastea sunt dovedite dupa decernarea distinctiilor sau diplomelor de excelenta din partea CNASR.

Art. 18.   Organizatorii sau juriul au dreptul de a reincadra aplicatiile inscrise, in cazul in care sectiunea propusa de un aplicant nu este cea potrivita. Participantul va fi anuntat de catre echipa de organizare.

Art.19. Acceptarea/ aprobarea inscrierii unei aplicatii in competitie, dupa transmiterea formularului de inscriere, va fi confirmata de catre echipa de organizare a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de inregistrare in varianta finala (printr-un e-mail trimis catre adresa din contul aplicantului).

Art.20.  Organizatorii isi rezerva, fata de participanti, dreptul de a folosi in materialele de promovare ale Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala numele asistentilor sociali, a nominalizatilor, a organizatiilor participante, informatii din formularele de inscriere, fotografii sau alte materiale legate de aplicatiile lor.

Art. 21. Informatiile referitoare la aplicatiile persoanelor fizice vor fi facute publice numai in masura in care aplicantul isi da acordul expres cu privire la utilizarea acestor date, de catre organizatorii Galei, in comunicarile publice referitoare la Gala (conform formularului de inregistrare). Optiunea candidatului privind ne-acordarea dreptului organizatorilor Galei de a utiliza informatiile despre persoana sa in materialele publicitare/de promovare nu influenteaza in niciun fel procesul de jurizare/ evaluare a candidaturilor.

Art. 22. Aplicatiile inscrise in competitie vor fi supuse votului public in vederea stabilirii finalistilor. Membrii juriului vor stabili castigatorii fiecarei sectiuni din lista finalistilor.

Art. 23. Juriul va fi constituit in baza deciziei presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali. Organizatorii competitiei vor anunta componenta completa a juriului cu 48 de ore inainte de inceperea perioadei de jurizare.

Art. 24. Rezultatele procesului de nominalizare si jurizare vor fi facute publice in cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, in data de 21 Martie 2017. Pana la aceasta data rezultatul final este confidential. CNASR va face publica lista persoanelor care au intrat in finala pe site-ul competitiei: gala.cnasr.ro pentru a asigura prezenta persoanelor nominalizate la Gala. Nu se admit contestatii cu privire la rezultatul jurizarii.

Art. 25. Premiile acordate de catre organizator in cadrul festivitatii de premiere a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala au caracter onorific. Forma, continutul si titlul premiilor oferite in cadrul evenimentului sunt proprietatea intelectuala a organizatorului Galei. In functie de disponibilitatea partenerilor, distinctiile pot fi insotite de premii cu valoare materiala. Valoarea premiilor va fi anuntata pe site-ul Galei pana la data desfasurarii evenimentului.

Art. 26.  In situatia in care castigatorul unei sectiuni nu poate fi prezent la decernarea premiilor in cadrul Galei, el poate delega sau imputernici sub semnatura privata o alta persoana pentru a-i ridica premiul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

LISTA PREMIILOR

I. Premiul asistentul social al anului 2016

II.Categoria asistenţi asociali ai anului 2016:

1. Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei copilului 
2. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilităţi
3. Premiul pentru asistentul social din domeniul sănătate – servicii medicale.
4. Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrarea socială a persoanei private de libertate
5. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără adăpost
6. Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor varstnice şi îngrijrii la domiciliu
7. Premiul pentru asistentul social din domeniul combaterii discriminării/ minorităţi
8. Premiul pentru asistentul social din domeniul incluziunii sociale – economie sociala
9. Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare
10. Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/ reducerii riscurilor asociate infectiei HIV, consumului de droguri si exploatarii sexuale 

III. Categoria personalităţi care susţin asistenţa socială:

1. Premiul pentru jurnalism 
2. Premiul politicianul anului
3. Premiul instituţia anului
4. Premiul personalitatea anului 2016 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţă sociala
5. Premiul de excelenţă pentru promovarea profesie liberale de asistent social
6. Premiul pentru întreaga carieră în promovarea asistenţei sociale
7. Premiul pentru cea mai activă sucursala CNASR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

Formular de INSCRIERE
(se completeaza rubricile corespunzatoare situatiei aplicantului)

Sectiunea in cadrul careia este depusa aplicatia

 

I. Datele persoanei nominalizate           

Nume:

 

Prenume:

 

Locul de muncă:

 

Localitatea, Județul:

 

Telefon:

 

Email:

 

II. Datele celui care face nominalizare

Nume:

 

Prenume:

 

Telefon:

 

Email:

 

III. Justificarea nominalizării  (se poate atasa orice document justificativ, relevant pentru activitatea desfasurata in anul 2016- CV, recomandari, chestionare de evaluarea a satisfactiei beneficiarilor, articole din presa, scrisori de la beneficiari, evaluari facute de angajator, rapoarte de activitate institutionala etc.)
Prezentați pe scurt motivele nominalizarii

 

 

 

 

 

*Aplicatia nu poate depasi un numar de maxim 15 pagini

 

 

 

Formularul (insotit de toate anexele) se transmite la adresa de e-mail: gala.cnasr@gmail.com, in format electronic, pana la data de 5 februarie 2017, ora 16.00.

 

Anexa 3

 

CALENDAR

Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială Ediția a IV-a 2017

 

 

16 ianuarie – 5 februarie (ora 16.00)

Inscriere/Nominalizari

6 februarie – 19 februarie

Verificarea și înregistrarea aplicațiilor pentru votul on-line

20 februarie (ora 10.00) – 27 februarie (ora 00.00)

Vot on-line

28 februarie – 13 martie

Jurizare